Bekijk hier de veelgestelde vragen

Kan ik het boek ook gebruiken voor kinderen die een leerjaar lager/hoger zitten?

Antwoord: Natuurlijk. Met groep 7/8 geven wij de primaire doelgroep aan maar uiteraard is dit boek inzetbaar voor leerlingen van groep 6 die zich willen voorbereiden of leerlingen van de eerste van het middelbaar onderwijs die stof willen herhalen.

Zitten de antwoorden er bij?

Antwoord: Nee, wij hebben er voor gekozen de antwoorden apart op de site te plaatsen zodat ouders het werk van de kinderen kunnen nakijken. Onze ervaring is dat er anders te snel naar de antwoorden gebladerd wordt.

Hoe weet ik of op de school van mijn kind deze stof ook behandeld wordt?

Antwoord: Wij hebben dit boek geschreven vanuit de leerlijnen van de overheid. U kunt er vanuit gaan dat de methodes op de school van uw kind hier bij aansluiten.

Wat doe ik als er bepaalde onderdelen te moeilijk blijken voor mijn kind?

Antwoord: Gebruik dit boek als signaleringsinstrument. Vraag op school extra materiaal om met dit onderwerp thuis verder aan de slag te gaan of neem contact op met een remedial teaching praktijk bij u in de buurt.

Voor wie is dit boek geschreven?

Antwoord: Even op een rijtje voor wie dit boek geschikt is:

Leerlingen van groep 7 die:

– willen starten met ‘een voorsprong’ in groep 8

– zich willen voorbereiden op de Entreetoets

Leerlingen van groep 8 die:

– de stof van groep 7 en 8 willen herhalen voor ze naar de middelbare school gaan.

– zich willen voorbereiden op de Centrale Eindtoets

Ouders die:

– hun kinderen willen ondersteunen maar de regels van ’t ex-kofschip of het metriek stelsel niet meer paraat hebben

– een leidraad nodig hebben om te weten welke stof hun kind zou moeten beheersen

Wat is een zomerdip of vakantiedip?

Het verschijnsel “vakantiedip” staat de laatste jaren steeds vaker in de belangstelling in onderwijsland. Bekende pedagogen en orthopedagogen in binnen- en buitenland geven aan dat kinderen in de vakantieperiode in niveau gelijk blijven of achteruit gaan. Leerkrachten zien in de klas dat lees- en rekenvaardigheid niet meer hetzelfde is als vóór de zomervakantie en proberen daar wat tegen te doen.*

*Zie het artikel over leerverlies in de zomervakantie

https://wij-leren.nl/vakanties-leerrendement.php
*Hoogleraar orthopedagogiek Sieneke Goorhuis-Brouwer wees in een opiniestuk in het Parool op het feit dat veel kinderen juist in de lange zomervakantie een flinke ontwikkelingssprong maken.

https://www.parool.nl/opinie/is-zes-weken-schoolvakantie-te-lang~a3705033/

*Zie ook de lijst opgesteld door professor onderwijskunde John Hattie: Influences on student achievement

http://www.lerenzichtbaarmaken.nl/images/Leren_zichtbaar_maken/250-Influences-Final-1.pdf
* Artikel over achteruitgang in leesniveau van Stichting Lezen: https://www.lezen.nl/nl/strijd-tegen-de-zomerdip

Welke onderdelen zitten er in de Basisschoolbundel?

Antwoord:

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

– Rekenen (diverse onderdelen)

– Taal

– Spelling (inclusief werkwoordspelling)

– Begrijpend lezen

– Informatieverwerking

– Grammatica

– Woordenschat (300 nieuwe woorden!)

Hoe weet ik op welk niveau mijn kind zit?

Op de basisschool zitten kinderen van alle niveaus door elkaar dus de verplichte stof vanuit het ministerie is voor ieder kind hetzelfde. Alleen, de mate waarin het kind deze stof beheerst verschilt natuurlijk.

Uiteraard heeft u vanaf groep 6 wel een idee welk uitstroomniveau uw kind krijgt. U kunt er vanuit gaan dat wanneer uw kind alle opdrachten van de Basisschoolbundel uitstekend maakt uw kind op een hoog uistroomniveau zit (en wellicht dit boek niet nodig heeft..). Elk kind heeft natuurlijk sterke en zwakke punten en zal bepaalde onderdelen goed of minder goed beheersen. Gebruik dit boek dan ook om dat te signaleren!

Bereidt de Basisschoolbundel de leerlingen voor op methodische- en Cito toetsen?

De Basisschoolbundel is geschreven vanuit het curriculum* van groep 7&8.
*Het curriculum is het leerplan van de school. Hierin staan de inhouden en de doelen die geleerd moeten worden. Daarin staan dus welke vakken er gegeven worden en wat de kerndoelen zijn. Het Ministerie van Onderwijs stelt de eisen vast waaraan het curriculum moet voldoen. De overheid heeft dus veel invloed op de inhoud van het curriculum.